O MNIE

BLOG WNĘTRZARSKI  JAK URZĄDZIĆ WNĘTRZE

Cześć,

Ma na imię Ali­cja i witam Cię na moim blogu.

 

blog wnetrzarski

Zde­cy­do­wa­łam się stworzyć blog wnętrzarski ” Jak urządzić wnętrze” z chęci poma­ga­nia i dora­dza­nia innym w two­rze­niu swo­jego wła­snego wymarzonego wnętrza. Mam nadzieję, że dzięki prak­tycz­nym pora­dom zainspiruję Cię do zmian, które wpłyną nie tylko na Twoje najbliższe zewnętrzne otoczenie, ale także na Twoje wnętrze. Chcę żebyście  czuli się pięknie, kom­for­towo i bezpiecznie w swoich własnych czterech ścianach.

Pry­wat­nie jestem żoną i pozy­tyw­nie nasta­wioną do życia kobietą. Bar­dzo dużo się uśmie­cham, uczę dostrze­gać piękno w codzien­nych chwi­lach i je cele­bro­wać. Nie wyobra­żam sobie życia bez podró­żo­wa­nia ani kawy bez pianki mleka. Mimo kilku bardzo trudnych momentów w życiu nadal pozostaję pozytywnie nastawiona do życia. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, ciągle coś ulepszać i organizować. Jednak największą moją pasją jest tworzenie otaczającej przestrzeni w piękne i wygodne miejsce do życia dla całej rodziny.

Z wykształ­ce­nia jestem filo­lo­giem i pedagogiem. Od kilku lat pracuje na etacie w dziale wdrażania projektów, ich koordynowania oraz ulepszania procesów. Jednak odkąd pamię­tam inte­re­suje się sze­roko pojętą architekturą wnętrz, ale bar­dzo długo wzbra­nia­łam się przed tym, by przy­znać, że jest ona bar­dzo ważną czę­ścią mojego życia.

 

Po kilku przełomowych wydarzeniach w życiu, postanowiłam zmienić kierunek i zająć się tym co kocham najbardziej. Obecnie studiuję  na kierunku architektura wnętrz. Czytam, słucham, obserwuję i ciągle się uczę.

 

Jestem tutaj by dzielić się z Wami wiedzą, którą mam i cały czas zdobywam.

Ten blog wnętrzarski jest dla Ciebie jeśli:

  • nie wiesz jak urządzić swoje pierwsze mieszkanie lub dom
  • nie wiesz jak przeprowadzić remont mieszkania lub domu
  • chcesz przeprowadzić metamorfozę swoich wnętrz bez dużego nakładu finansowego
  • nie wiesz jak udekorować mieszkanie i stworzyć swój styl
  • chcesz stworzyć przytulne i funkcjonalne wnętrze dla całej Twojej rodziny

 

Dzię­kuję Ci za Twoje odwie­dziny i mam nadzieję, że spo­tkamy się na moim blogu 🙂

Uda­nego Dnia,

Ali­cja